Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6208
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0379/23 piktogramy 3x 9,74 € 27.07.2023 FIM s.r.o. Dobšinského 4, Žilina 50430068 Faktúra
DF/0374/23 telekomunikačné služby - internet 06/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 26.07.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0373/23 účast.poplatok Seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022" - Farbulová 154,80 € 25.07.2023 Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava 47529474 Faktúra
DF/0378/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 04 48 386,52 € 1-400-0017-2022 25.07.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0372/23 PHL za 06/2023 628,76 € 63/2020/EO 24.07.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0375/23 odborné služby pre oblasť VO za 06/2023 - DNS Nákup licencií 711,00 € 24.07.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0377/23 Projekt na Fotovoltické zariadenia 95 kWp na streche - AB Chlumeckého, Bratislava 3 900,00 € 24.07.2023 OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou 51712831 Faktúra
DF/0376/23 Registrácia domény-geoportal.sk, skgeodesy.sk 30.7.2023 - 29.7.2024 43,20 € 25/2011/OIBKR GK-3129/2004 24.07.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0370/23 sadzba časopisu GaKo za 7/2023 168,00 € 1-400-0059-2022 20.07.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0371/23 mikrovlnná rúra - 3ks, rýchlovarná kanvica - 4ks 262,76 € 20.07.2023 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava - mestská časť Rača 35712783 Faktúra
DF/0367/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Aplikácia SGI - pilot - Analýza a návrh 76 777,20 € 1-800-0044-2022 19.07.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0368/23 el.energia za 06/2023-AB L.Mikuláš 540,56 € 122/2019/LPO 19.07.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0369/23 vodné, stočné 1.1.-15.6.2023 17,57 € 122/2019/LPO 19.07.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0381/23 doprava na seminár-27. Medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni 495,00 € 18.07.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0366/23 seminár-Spracúvanie osobných údajov v kontexte HR (Gavorová) 166,80 € 18.07.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0359/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Marianka 21 433,97 € 1-800-0044-2022-1 14.07.2023 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0360/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rohožník 16 160,54 € 1-800-0044-2022-1 14.07.2023 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0361/23 odborné služby pre oblasť VO za 06/2023-SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,odbor.služ.projekt.riadenia 1 205,10 € 13.07.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0362/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 06/2023 36 404,23 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0363/23 Rozvoj ESKN - 32-Prechod na Google Analytics 4 7 356,07 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0364/23 Rozvoj ESKN - 27-Predĺženie platnosti certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie 5 702,32 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0365/23 Rozvoj ESKN - IOMO upgrade podpisovača 15 848,87 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0356/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Podtureň 13 680,00 € 1-800-0051-2022 12.07.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0357/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dlhá Ves 1 700,00 € 10/2022/KO 12.07.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0358/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dubodiel 2 000,00 € 1-800-0047-2022 2023082 12.07.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Faktúra
DF/0353/23 telekomunikačné služby 7/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0354/23 telekomunikačné služby 7/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0355/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 06 37 567,32 € 1-400-0018-2022 10.07.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0351/23 Doplnenie madla na vstupné schody do budovy na Chlumeckého 2, Bratislava 310,00 € 2023179 10.07.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0342/23 energie a služby za 7/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 07.07.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra