Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6219
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0363/23 Rozvoj ESKN - 32-Prechod na Google Analytics 4 7 356,07 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0364/23 Rozvoj ESKN - 27-Predĺženie platnosti certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie 5 702,32 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0365/23 Rozvoj ESKN - IOMO upgrade podpisovača 15 848,87 € 1-500-0007-2022 13.07.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0356/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Podtureň 13 680,00 € 1-800-0051-2022 12.07.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0357/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dlhá Ves 1 700,00 € 10/2022/KO 12.07.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0358/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dubodiel 2 000,00 € 1-800-0047-2022 2023082 12.07.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Faktúra
DF/0353/23 telekomunikačné služby 7/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0354/23 telekomunikačné služby 7/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0355/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 06 37 567,32 € 1-400-0018-2022 10.07.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0351/23 Doplnenie madla na vstupné schody do budovy na Chlumeckého 2, Bratislava 310,00 € 2023179 10.07.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0342/23 energie a služby za 7/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 07.07.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0348/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2023 291 609,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 07.07.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0350/23 SHELLY-PR, Shelly Pro 3EM + 3x 120A svorky - meranie spotreby (WiFi) 525,16 € 2023177 07.07.2023 hascon s.r.o. , Chorvátsky Grob 46751424 Faktúra
DF/0352/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 06/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 07.07.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0330/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rovné 5 991,60 € 1-800-0053-2022 06.07.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0332/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.07.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0333/23 monitoring médií za 06/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.07.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0341/23 seminár-Pravidlá rozpočtového hospodárenia a porušenie finanč. disciplíny (Ježíková) 98,00 € 06.07.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Faktúra
DF/0347/23 pripojenie do siete INTERNET za 7/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 06.07.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0334/23 SMS služby za 06/2023 306,19 € 90/2021/EO 06.07.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0335/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0336/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - GKÚ 508,32 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0337/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - VÚGK 72,67 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0338/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 1 639,40 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0339/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0343/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.4.-30.6.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 13 106,88 € 1-300-0035-2022 06.07.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0344/23 podpora za 06/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 06.07.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0345/23 služby pre dochádzkový systém - konfigurácia ročného plánu dovoleniek 1 665,60 € 1-500-0044-2023 06.07.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0346/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 06/2023 2 394,00 € 81/2019/OGMV 06.07.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0349/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 15.6.-30.6.2023 6 144,00 € Z20234196_Z 06.07.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra