Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6361
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0474/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.8.-31.8.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 11.09.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0459/23 Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Návrh riešenia 54 000,00 € 1-800-0009-2023 11.09.2023 Plaut Slovensko s.r.o. Karloveská 34, Bratislava 35785284 Faktúra
DF/0465/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0466/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0467/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 20 28 777,60 € 1-400-0022-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0448/23 Elektronické stravné lístky 822,43 € 1-300-0020-2022 2023237 08.09.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0450/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 08/2023 2 031,75 € 81/2019/OGMV 08.09.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0451/23 odborné služby pre oblasť VO za 08/2023 - zákazka VKMi 1 728,00 € 2023171 08.09.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0461/23 monitoring médií za 08/2023 138,00 € 1-100-0042-20 08.09.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0462/23 telekomunikačné služby 9/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 08.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0463/23 telekomunikačné služby 9/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 08.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0464/23 energie a služby za 9/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 08.09.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0472/23 licencia - Cestovné príkazy 840,00 € 2023170 08.09.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0473/23 seminár-Účtovníctvo pre štátne ROPO a nové postupy účtovania (Ježíková) 89,00 € 2023163 08.09.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Faktúra
DF/0447/23 kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP 174,00 € 55/2022/ROUS 08.09.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0442/23 štartovací zdroj - Banner Booster P3 - PRO EVO MAX, 12V 295,00 € 07.09.2023 BOSTON K+R s.r.o. Martina Kollára 56, Čáry 47577681 Faktúra
DF/0445/23 prenájom a čistenie rohoží za 08/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 07.09.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0446/23 PHL za 08/2023 316,86 € 63/2020/EO 07.09.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0449/23 pripojenie do siete INTERNET za 9/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 07.09.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0460/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 07.09.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0456/23 SMS služby za 08/2023 306,10 € 90/2021/EO 06.09.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0457/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 08/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.09.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0452/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR 1 630,50 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0453/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0454/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - GKÚ 512,11 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0455/23 telekomunikačné služby za 08/2023 - VÚGK 72,60 € 91/2021/EO 05.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0468/23 PC pre spracovanie LIDAR - Lenovo TC P360 TWR - 4ks 23 020,80 € 2023161 05.09.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0469/23 Multifunkčné (reprografické) zariadenie - 4ks, Centrálny tlačový systém 24 912,00 € 1-500-0017-2023 05.09.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0471/23 Návštevný systém 1 668,00 € 2023137 05.09.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0470/23 elektr. kľučky k dochádzkového systému "Kriváň", virtuálne karty 6 811,20 € 2023170 05.09.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra