Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5987
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0249/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 250ks 12 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0250/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks 108 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0248/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite 37 740,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0243/23 video kábel 20,28 € 2023119 23.05.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0244/23 operačné pamäte Kingston, predlžovací kábel, držiaky na mobil 210,65 € 2023112 23.05.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0245/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hnilec 7 135,20 € 1-800-0055-2022 23.05.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0240/23 dávkovač mydla 40,27 € 22.05.2023 SLOVPAP Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 70, Bratislava 35888318 Faktúra
DF/0239/23 odborné služby pre oblasť VO za 04/2023 - DNS: hodnotenie a zaradenie, služby Microsoft Premier Support 1 469,40 € 2022181 22.05.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0237/23 Aktualizácia funkcionality GNSS prijímača Trimble R8s a kontrolnej jednotky Trimble Slate 7 864,80 € 2023114 19.05.2023 SGS Geosolutions, s.r.o. M.M. Hodžu 1072/9, Banská Bystrica 50206664 Faktúra
DF/0238/23 kancelársky nábytok 10 991,57 € 2023115 19.05.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0242/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Černík 4 000,00 € 1-800-0050-2022 19.05.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0241/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné 7 000,00 € 1-800-0054-2022 19.05.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0236/23 podpora sl.č.9 - školenie Wéčko (mzdy), iSPIN 979,20 € 1-300-0035-2022 18.05.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0235/23 úč.popl.-seminár Interné smernice vo VS - Ballová 79,00 € 2023129 17.05.2023 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406 Faktúra
DF/0231/23 demontáž a montáž svetiel, maľovanie a opravy priestorov v budove ÚGKK SR 1 534,03 € 2023097 16.05.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0232/23 presťahovanie kuchynky 2 532,00 € 2023113 16.05.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0233/23 projektová dokumentácia zateplenia 12/2018 a 11/2020 - duplikát, elektronická verzia 900,00 € 2023127 16.05.2023 ARCHTECHNOLOGY s.r.o. Hraničná 18, Bratislava 52422615 Faktúra
DF/0230/23 kniha - Vecné bremená 37,36 € 15.05.2023 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin 36440531 Faktúra
DF/0234/23 prístup do informačného systému TRANSPAREX (11.5.2023-10.5.2024) 1 152,00 € 15.05.2023 ProWise, a.s. Kúpeľná 3, Prešov 51871998 Faktúra
DF/0227/23 telekomunikačné služby 5/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0228/23 telekomunikačné služby 5/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 12.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0224/23 spracovanie výkazu výmer na výmenu svietidiel v budove ÚGKK SR 48,00 € 2023121 12.05.2023 ELIPRO, s.r.o. Budovateľská 34/7287, Prešov 46214674 Faktúra
DF/0226/23 Vyhotovenie tech.podkladov na opravu chyby v k.ú. Dlhá Ves 11 640,00 € 2023008 12.05.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0246/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 03/2023 35 737,97 € 1-500-0007-2022 12.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0220/23 el.energia od 1.3.-31.5.2023-Gočaltovo 52,00 € 16/2019/EO 11.05.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0221/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 04/2023 36 515,28 € 1-500-0007-2022 11.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0222/23 pripojenie do siete INTERNET za 5/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 11.05.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0223/23 oprava tlačiarne Kyocera 356,64 € 2023116 11.05.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0225/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 04/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 11.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0218/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 04/2023 1 606,50 € 81/2019/OGMV 10.05.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra