Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6219
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0304/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce 3 500,00 € 1-800-0054-2022 19.06.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0297/23 prístup do systému ERANET do 26.10.2023 2 400,00 € 34/2021/EO 15.06.2023 ERANET CONSULTING s.r.o. Komenského 11/A, Košice 52014550 Faktúra
DF/0298/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolná Poruba 2 000,00 € 1-800-0047-2022 15.06.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Faktúra
DF/0300/23 Webová aplikácia pre podpisovanie PDF súborov, update na 2 roky-legislatíva a bezpečnosť 40 788,00 € 1-500-0056-2022 15.06.2023 Archimetes, s.r.o. Košická 905/52A, Bratislava 51424631 Faktúra
DF/0296/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 05/2023 36 432,00 € 1-500-0007-2022 13.06.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0295/23 seminár-Kasačná sťažnosť a konanie o nej v správnom súdnictve (Andraos, Bošková) 357,60 € 2023144 12.06.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0294/23 kompas - vecný dar - ocenenie pre študenta STU 34,90 € 12.06.2023 BOAT DIESEL s.r.o. Hlavná 29, Virt 45400326 Faktúra
DF/0292/23 telekomunikačné služby 6/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 12.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0293/23 telekomunikačné služby 6/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0290/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 05/2023 1 433,25 € 81/2019/OGMV 12.06.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0291/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 05/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 12.06.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0289/23 podpora za 05/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 09.06.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0286/23 energie a služby za 04/2023 4 047,27 € 71/2016/EO 07.06.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0287/23 energie a služby za 04/23 - RZ Štrba 2 228,66 € 1-300-0012-2022 07.06.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0288/23 monitoring médií za 05/2023 138,00 € 1-100-0042-20 07.06.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0272/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.06.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0273/23 PHL za 05/2023 547,29 € 63/2020/EO 06.06.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0275/23 Chladnička WHIRLPOOL W5 921C W 448,98 € 2023132 06.06.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0276/23 spotrebný materiál pre správu IT 130,12 € 2023155 06.06.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0277/23 kancelárske a hygienické potreby 1 777,91 € 2023139 06.06.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0271/23 SMS služby za 05/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0274/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Otrokovce 2 185,43 € 1-800-0045-2022 2023029 06.06.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0278/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - VÚGK 72,64 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0279/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - GKÚ 507,34 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0280/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0281/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0282/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 1 638,90 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0283/23 prístup do systému Beck-online (5.6.2023-4.6.2024) - obchodné, procesné, súkromné a verejné právo 9 241,20 € 1-200-0051-2023 06.06.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0284/23 pripojenie do siete INTERNET za 6/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 06.06.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0285/23 odborné služby pre oblasť VO za 05/2023-Rozvoj governance kyber.bezpečnosti 787,80 € 2023012 06.06.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra