Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5838
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0193/23 energie a služby za 03/23 - RZ Štrba 5 094,30 € 1-300-0012-2022 25.04.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0187/23 el.energia za 03/2023-AB L.Mikuláš 854,70 € 122/2019/LPO 20.04.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0188/23 sadzba časopisu GaKo za 4/2023 168,00 € 1-400-0059-2022 20.04.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0182/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 03/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 18.04.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0183/23 Rozvoj ESKN - ESKN Portál - monitoring, notifikácie a service desk 2 889,98 € 1-500-0007-2022 2022232 18.04.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0184/23 Rozvoj ESKN - Upgrade nginx 5 293,60 € 1-500-0007-2022 2023077 18.04.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0185/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Káľava 7 135,20 € 1-800-0055-2022 17.04.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0186/23 seminár-CS aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP,ergonómie a OOP (Fedor) 230,00 € 2023068 17.04.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0189/23 Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 41 47 665,20 € 53/2021/OGMV 14.04.2023 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0175/23 telekomunikačné služby 4/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 13.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0174/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 13.04.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0179/23 presťahovanie kancelárie 489,60 € 2023099 13.04.2023 SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. Gajova 2513/4, Bratislava 44281765 Faktúra
DF/0178/23 PHL za 03/2023 491,60 € 63/2020/EO 13.04.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0171/23 Privátne cloudové úložisko - FLEXPOD 399 600,00 € 1-500-0016-2023 13.04.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0176/23 telekomunikačné služby 4/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0172/23 seminár-27. Medzinárodné česko-slovensko-poľské geodetické dni 4 400,00 € 2023104 12.04.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0173/23 USB token 98,40 € 2023103 12.04.2023 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, Bratislava 31365078 Faktúra
DF/0177/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 03/2023 1 449,00 € 81/2019/OGMV 12.04.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0180/23 odborné služby pre oblasť VO za 03/2023-SPI,SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,FLEXPOD, zvýšenie energ.efekt. 2 059,20 € 2022042,2022212,2023012,... 11.04.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0169/23 podpora za 03/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 11.04.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0170/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.1.-31.3.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 13 106,88 € 1-300-0035-2022 11.04.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0168/23 Seminár - ITAPA 2023 (7 osôb) 2 394,00 € 2023087 06.04.2023 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Faktúra
DF/0163/23 odborné služby pre oblasť VO za 03/2023 - DNS nákup licencií 1 896,00 € 2022181 05.04.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0164/23 monitoring médií za 03/2023 138,00 € 1-100-0042-20 05.04.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0166/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 05.04.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0167/23 Elektronické stravné lístky 1 376,26 € 1-300-0020-2022 2023098 05.04.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0165/23 SMS služby za 03/2023 306,00 € 90/2021/EO 05.04.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0162/23 energie a služby za 4/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 04.04.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0156/23 telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 04.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0157/23 telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 04.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »