Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6294
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0732/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - čistenie údajov 20 k.ú. 20 473,92 € 1-800-0044-2022 15.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0733/23 Migrácia aplikácií ZBGIS do PROD prostredia (rozvoj ZBGIS) 18 268,80 € 1-500-0023-2022 2023075 15.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0734/23 Technologický upgrade MKZBGIS (rozvoj ZBGIS) 37 483,20 € 1-500-0023-2022 2023308 15.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0735/23 Mapové služby ZBGIS na produkčnom prostredí (rozvoj ZBGIS) 24 676,80 € 1-500-0023-2022 2023157 15.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0736/23 10. Implementácia riadenia prístupu k službám - fáza 2 (rozvoj ZBGIS) 93 744,00 € 1-500-0023-2022 2023156 15.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0737/23 26. Technologický upgrade Geocoder - ZBGIS (rozvoj ZBGIS) 6 432,00 € 1-500-0023-2022 2023295 15.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0738/23 27. Technologický upgrade ElasticLoader - ZBGIS (rozvoj ZBGIS) 7 080,00 € 1-500-0023-2022 2023296 15.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0739/23 28. Technologický upgrade RaUpdater - ZBGIS (rozvoj ZBGIS) 5 640,00 € 1-500-0023-2022 2023294 15.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0718/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 11/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0719/23 Rozvoj ESKN - 107 Monitoring upgrade - DX NetOps (1.etapa) 10 258,20 € 1-500-0007-2022 2023235 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0720/23 Rozvoj ESKN - 47 Upgrade REP - povinné prerekvizity 16 585,02 € 1-500-0007-2022 2023285 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0721/23 podpora za 12/2023 - sl.č.1 (1.12.-6.12.2023) 105,29 € 1-300-0035-2022 14.12.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0722/23 Rozvoj ESKN - 25 Portál ESKN Nevizuálne služby 2 11 201,95 € 1-500-0007-2022 2023236 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0725/23 Rozvoj ESKN - 31 Upgrade ArcGIS pre KKM 8 273,14 € 1-500-0007-2022 2023298 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0724/23 Rozvoj ESKN - 11 Technologický upgrade portálu ESKN - 1.časť 133 484,40 € 1-500-0007-2022 2023146 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0755/23 Rozvoj ESKN - 26 REP Migrácia HSM 8 213,11 € 1-500-0007-2022 2023232 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0756/23 Rozvoj ESKN - ESKN Monitoring, Notifikácie a Service desk časť 2 7 926,05 € 1-500-0007-2022 2023176 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0757/23 Rozvoj ESKN - 18 Doložka právoplatnosti 37 394,88 € 1-500-0007-2022 2023267 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0758/23 Rozvoj ESKN - 36,37 ESKN Portal1 Ochranné prvky pri tlači a zmenšenie počtu strán pri tlači 27 280,51 € 1-500-0007-2022 2023273 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0759/23 Rozvoj ESKN - 41 ESKN Portál - zlepšenie služieb - 1.etapa 40 120,84 € 1-500-0007-2022 2023274 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0717/23 členský príspevok na rok 2024 9 705,00 € 14.12.2023 EuroGeographics Rue du Nord 76, Brussel 222222 Faktúra
DF/0723/23 Rozvoj ESKN - 33 Upgrade REP 81 353,38 € 1-500-0007-2022 2023234 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0712/23 seminár - Posudzovanie (ne)prijateľnosti zmluvných podmienok (Bognárová) 226,80 € 20232262 13.12.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0715/23 navigácia GARMIN DRIVESMART 239,99 € 13.12.2023 NAY a.s., Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Faktúra
DF/0713/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kmeťovo, Rastislavice 8 800,00 € 1-800-0050-2022 2023207,2023208 13.12.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0714/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Svätý Kríž 8 640,00 € 1-800-0051-2022 2023210 13.12.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0716/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 06 37 567,32 € 1-400-0018-2022 13.12.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0708/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kočín 4 923,49 € 1-800-0046-2022 2023205 12.12.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0709/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Štitáre 23 103,07 € 1-800-0049-2022 2023035 12.12.2023 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0710/23 podpora za 11/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 12.12.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »