Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5463
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0712/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 21.12.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0713/22 Technická podpora WebJET NET na rok 2023 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR 11 580,00 € 21.12.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0714/22 konzultačné služby k formálnej časti žiadosti k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI 1 900,00 € 21.12.2022 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Faktúra
DF/0715/22 Dodávka a montáž EZS - elektrický zabezpečovací a tiesňový poplachový systém 59 110,15 € 1-120-0006-2022 21.12.2022 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0716/22 Dodávka a montáž a rozšírenie systému CCTV 37 947,24 € 1-300-0005-2022 21.12.2022 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0718/22 Rozvoj ESKN - Drobný rozvoj 31 424,64 € 1-500-0007-2022 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0719/22 Rozvoj ESKN - Monitoring - upgrade 30 973,30 € 1-500-0007-2022 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0720/22 Rozvoj ESKN -Zmena dátového modelu ESKN pre ISZS 2 271,19 € 1-500-0007-2022 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0721/22 Rozvoj ESKN -CSKN Elektronizácia G1-analýza 4 442,36 € 1-500-0007-2022 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0722/22 Rozvoj ESKN - ESKN Portál - banky, kvitancie, analýza 1 597,00 € 1-500-0007-2022 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0723/22 Rozvoj ESKN - CSKN - prioritné zmeny, analýza 6 902,77 € 1-500-0007-2022 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0724/22 Rozvoj ESKN - CSKN - drobný rozvoj 5 823,56 € 1-500-0007-2022 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0725/22 Rozvoj ESKN - 13 Logovanie v Portali ESKN 1 942,49 € 1-500-0007-2022 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0717/22 Rozvoj ESKN - Portal ESKN Upgrade nevizuálnych služieb 36 541,44 € 1-500-0007-2022 21.12.2022 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0707/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Borinka 9 386,16 € 7/2022/KO 20.12.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0709/22 kalendáre 915,55 € 20.12.2022 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0710/22 Licencia KOFAX Express Low Volume Production, podpora pre Express Low 1 rok 2 968,00 € 20.12.2022 EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 7, Martin 36395994 Faktúra
DF/0711/22 Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2023 11 851,20 € 20.12.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0708/22 pohostenie na záverečnú poradu 15.12.2022 - úhrada zo SF 499,62 € 20.12.2022 LUMI GASTRO s.r.o. Bachová 9, Bratislava - Ružinov 47212357 Faktúra
DF/0706/22 el.energia za 11/2022-AB L.Mikuláš 463,90 € 122/2019/LPO 19.12.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0705/22 podporné analytické služby k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI 9 500,00 € 19.12.2022 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Faktúra
DF/0704/22 členský príspevok na rok 2023 9 705,00 € 19.12.2022 EuroGeographics Rue du Nord 76, Brussel 222222 Faktúra
DF/0698/22 sťahovacie služby BB 180,00 € 16.12.2022 SŤAHOVANIE MIMA s.r.o. 9. mája 3463/21, Banská Bystrica 50964909 Faktúra
DF/0701/22 energie a služby za 11/2022 5 124,86 € 71/2016/EO 16.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0702/22 energie a služby za 11/22 - RZ Štrba 1 436,33 € 1-300-0012-2022 16.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0703/22 réžijné náklady za správcovstvo budovy 9-12/2022 - RZ Štrba 4 162,63 € 1-300-0012-2022 16.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0699/22 supportné práce za 4.Q 2022 - VOSK 2 052,00 € 76/2020/PP 16.12.2022 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0700/22 IT vybavenie - klávesnice, USB kľúče, káble, konektory, kryty konektora, externý box, prepäťová ochrana 473,54 € 16.12.2022 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0695/22 konzult.služby k projekt.dokum. a žiadosti o poskytnutie NFP-Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo VS 4 320,00 € 15.12.2022 iNCH, s.r.o. Bagarova 1181/16, Bratislava IV 36784745 Faktúra
DF/0692/22 Hardware security modul pre kvalifikovanú elektronickú pečať 82 149,60 € 1-500-0043-2022 15.12.2022 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »