Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5816
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0224/23 spracovanie výkazu výmer na výmenu svietidiel v budove ÚGKK SR 48,00 € 2023121 12.05.2023 ELIPRO, s.r.o. Budovateľská 34/7287, Prešov 46214674 Faktúra
DF/0226/23 Vyhotovenie tech.podkladov na opravu chyby v k.ú. Dlhá Ves 11 640,00 € 2023008 12.05.2023 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0246/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 03/2023 35 737,97 € 1-500-0007-2022 12.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0220/23 el.energia od 1.3.-31.5.2023-Gočaltovo 52,00 € 16/2019/EO 11.05.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0221/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 04/2023 36 515,28 € 1-500-0007-2022 11.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0222/23 pripojenie do siete INTERNET za 5/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 11.05.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0223/23 oprava tlačiarne Kyocera 356,64 € 2023116 11.05.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0225/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 04/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 11.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0218/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 04/2023 1 606,50 € 81/2019/OGMV 10.05.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0216/23 Asfaltovanie vonkajších priestorov Chlumeckého 2, Bratislava 50 927,28 € 2023088 10.05.2023 AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. Odborárska 23, Bratislava 43848435 Faktúra
DF/0213/23 PHL za 04/2023 553,11 € 63/2020/EO 09.05.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0214/23 pneuservis vozidiel - Škoda Superb, BL858AO, Volkswagen tiguan BL554LA, Škoda Fabia BL384DH, Škoda Superb BL563LA 166,20 € 23/2021/EO 09.05.2023 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0215/23 servis vozidla - Volkswagen tiguan BL554LA 50,01 € 23/2021/EO 09.05.2023 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0217/23 odborné služby pre oblasť VO za 04/2023-SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,zvýšenie energ.efektívnosti 1 193,40 € 2023012,2023013,2023014 09.05.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0219/23 prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 562,63 € CPZAON2017/006706002 09.05.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0229/23 Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 42 44 542,49 € 54/2021/OGMV 09.05.2023 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DF/0204/23 telekomunikačné služby - internet 04/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 05.05.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0203/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 04/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.05.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0205/23 energie a služby za 5/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 05.05.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0206/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0207/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - GKÚ 560,82 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0208/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 1 636,88 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0209/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - VÚGK 72,64 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0210/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0211/23 SMS služby za 04/2023 306,10 € 90/2021/EO 05.05.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0202/23 ubytovanie 18.-19.4.2023 - Herceg, Struková 220,80 € 2023096 04.05.2023 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0212/23 kurz anglického jazyka za 04/2023 816,00 € 1-130-0008-2023 2023064 04.05.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0201/23 seminár-Kamery vo Vašej organizácii: Ako ich prevádzkovať? (Šoltysová) 142,80 € 2023111 03.05.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Faktúra
DF/0198/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 03.05.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0199/23 monitoring médií za 04/2023 138,00 € 1-100-0042-20 03.05.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »