Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6293
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0273/23 PHL za 05/2023 547,29 € 63/2020/EO 06.06.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0275/23 Chladnička WHIRLPOOL W5 921C W 448,98 € 2023132 06.06.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0276/23 spotrebný materiál pre správu IT 130,12 € 2023155 06.06.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0277/23 kancelárske a hygienické potreby 1 777,91 € 2023139 06.06.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0271/23 SMS služby za 05/2023 306,00 € 90/2021/EO 06.06.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0274/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dolné Otrokovce 2 185,43 € 1-800-0045-2022 2023029 06.06.2023 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0278/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - VÚGK 72,64 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0279/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - GKÚ 507,34 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0280/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0281/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0282/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 1 638,90 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0283/23 prístup do systému Beck-online (5.6.2023-4.6.2024) - obchodné, procesné, súkromné a verejné právo 9 241,20 € 1-200-0051-2023 06.06.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0284/23 pripojenie do siete INTERNET za 6/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 06.06.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0285/23 odborné služby pre oblasť VO za 05/2023-Rozvoj governance kyber.bezpečnosti 787,80 € 2023012 06.06.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0265/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 05/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.06.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0268/23 energie a služby za 6/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 05.06.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0269/23 Elektronické stravné lístky 861,01 € 1-300-0020-2022 05.06.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0270/23 servisné služby dochádzkového systému za obdobie 25.5.-31.12.2023 6 093,80 € 1-500-0044-2023 05.06.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0260/23 seminár - Manažment rizík (Sedláková,Ballová) 861,60 € 2023061 02.06.2023 CeMS, s.r.o. Snežienkova 1/A, Prievidza 35891823 Faktúra
DF/0263/23 odborné služby pre oblasť VO za 05/2023 - DNS Nákup licencií 1 232,40 € 2022181 02.06.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0264/23 čierne slnečné okuliare - OPP 119,92 € 2023133 02.06.2023 Digitalpartners, s.r.o. Zadunajská cesta 1190/3, Bratislava - mestská časť Petržalka 50115570 Faktúra
DF/0262/23 seminár-Povinnosti zamestnávateľov voči odborom a kolektívnemu vyjednávaniu (Ballová) 250,80 € 2023128 02.06.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Faktúra
DF/0267/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Analýza a návrh 25 598,40 € 1-800-0044-2022 02.06.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0261/23 Parkovisko - zvislé a vodorovné dopravné značenie 3 254,65 € 2023102 01.06.2023 Talajka, s.r.o. Lesná 354/55, Miloslavov 47062436 Faktúra
DF/0259/23 náplň do lekárničky 98,70 € 31.05.2023 PANACEA s.r.o. Prielohy 693/3, Žilina 36374512 Faktúra
DF/0255/23 prenájom a čistenie rohoží za 05/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 31.05.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0258/23 telekomunikačné služby - internet 05/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 31.05.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0256/23 Licencie Splunk Enterprise - Team license 39 169,99 € 1-500-0007-2022 2023100 31.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0257/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 099,58 € 1-500-0007-2022 2023130 31.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0299/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Papín 5 991,60 € 1-800-0053-2022 30.05.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra