Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3745
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80658 5 952,00 € 151-112/2018 04.12.2018 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 3
80659 3 000,00 € 168-112/2018 04.12.2018 GACON s.r.o. Dlhé Hony 1166/66 , Trenčín 51875136 3
80651 24,20 € A5077133 03.12.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 3
80652 2 540,16 € 47-122-699/2015 03.12.2018 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 3
80650 229 607,28 € 2-1-118/2018 03.12.2018 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
80653 3 145,12 € 6556897141 03.12.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 3
80645 13 080,00 € 180-112/2018 29.11.2018 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 3
80647 1 420,00 € 178-112/2018 29.11.2018 UNI. GARÁŽ s. r. o. Okružná 5, Michalovce 44681097 3
80643 257 309,22 € 2-1-118/2018 29.11.2018 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 3
80644 96,56 € z 2.1.2002 29.11.2018 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 3
80648 549,24 € 164-112/2018 29.11.2018 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 3
80649 549,24 € 164-112/2018 29.11.2018 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 3
80646 30 669,18 € 10-122-25-002/2018 29.11.2018 HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 3
80642 344,57 € z 2.1.2002 27.11.2018 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 3
80640 6,68 € PZ00027084 27.11.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
80641 475,14 € 53-122-114/2018 27.11.2018 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 3
80638 50,18 € 0705 26.11.2018 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
80639 491,00 € 26.11.2018 Hotel Národný dom, s.r.o. Národná 11, Banská Bystrica 36018384 3
80633 50,00 € 184-112/2018 23.11.2018 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646, Kamenica 34508503 3
80632 2 222,70 € SN-SSN-56100-02 23.11.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
80635 280,00 € 23.11.2018 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 3
80637 1 200,00 € 64-122-135/2018 23.11.2018 Xway Trnavská 59, Bratislava - Ružinov 35966301 3
80631 595,73 € 6582844031 23.11.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 3
80636 2 059,20 € 172-112/2018 23.11.2018 VISION, s.r.o. Ožvoldíkova 11, Bratislava 35828714 3
80634 305,90 € 174-112/2018 23.11.2018 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 3
80626 94,52 € z 2.1.2002 22.11.2018 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 3
80625 329,45 € 92/2008 22.11.2018 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 3
80627 48,00 € 187-112/2018 22.11.2018 Global Procurement s. r. o. Lazaretská 7, Bratislava 43955134 3
80629 556,74 € 6592713836 22.11.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 3
80630 556,74 € 6592714302 22.11.2018 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 3