Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6928
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23189 el.energia preplatok 03/2023 Prešov -390,74 € 2-121-0027-2022 14.04.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23190 el.energia preplatok 03/2023 Chlumeckého -11 924,24 € 2-121-0027-2022 14.04.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23191 el.energia preplatok 03/2023 Štrba -32,58 € 2-121-0027-2022 14.04.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23184 70,32 € 23-21-99/2019 13.04.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23183 11,56 € H35706071/6.2.2006 13.04.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23187 4 367,40 € 046-122/2023 13.04.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23186 1 590,00 € 053-122/2023 13.04.2023 Alberding GmbH Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau 811654774 Faktúra
23185 917,07 € 2-210-0007-2023 13.04.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23181 29,64 € 207-122-525/2013 12.04.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23180 536,40 € 122/2020/000476 12.04.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23182 642,22 € 621490/12.9.2008 12.04.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23177 235,97 € 51-121-007196/2021 11.04.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23178 81,12 € SZ91700121 11.04.2023 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
23179 PHM, auto umyváreň, mýto 1 990,08 € SN-SSN-56100-02 11.04.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23176 12 300,00 € Z20225049_Z 06.04.2023 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
23171 323,04 € 2-121-0010-2022 05.04.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23172 5,00 € 38-122-005285/2021 05.04.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23173 34,00 € 23/2000 05.04.2023 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
23174 300,00 € 45-121-006950/2021 05.04.2023 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
23168 319,64 € 98900379/S 04.04.2023 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23169 470,00 € 2-121-0023-2022 04.04.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23170 3 552,00 € 006-122/2023 04.04.2023 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
23162 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 03.04.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23163 1 200,00 € 37-122-005163/2021 03.04.2023 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
23164 3 753,84 € 038-122/2023 03.04.2023 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
23165 4 208,76 € 025-122/2023 03.04.2023 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
23166 619,20 € 03.04.2023 GBART spol. s.r.o. Pezinská 30, Senec 47883197 Faktúra
23167 288,00 € 044-122/2023 03.04.2023 GBART spol. s.r.o. Pezinská 30, Senec 47883197 Faktúra
23159 12,16 € Z696/24.5.2004 03.04.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23160 228,17 € Z696/24.5.2004 03.04.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra