Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6549
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22528 88,36 € 02.01.2002 20.10.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22522 240,00 € 154-122/2022 19.10.2022 Igor Puškáš Deratox bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
22523 23,07 € 11-122-001763/2021 19.10.2022 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
22518 658,87 € 128-122/2022 17.10.2022 Jozef Lachkovič Robotnícka 1391/6, Stupava 43436668 Faktúra
22519 145,73 € 155-122/2022 17.10.2022 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, Prešov 36491501 Faktúra
22520 192,00 € 057-122/2022 17.10.2022 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
22521 240,00 € 089-122/2022 17.10.2022 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
22516 64,90 € SZ91700121 14.10.2022 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
22517 67,45 € 39-122-007580/2020 14.10.2022 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
22514 76 843,20 € 25-101-003081/2022 12.10.2022 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
22513 239 708,28 € 25-101-003081/2022 12.10.2022 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
22509 1 043,41 € 143-122/2022 11.10.2022 Dušan Strapec - STEMP Malženice 400, Malženice 33223441 Faktúra
22510 70,32 € 23-21-99/2019 11.10.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22511 11,56 € H35706071/6.2.2006 11.10.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
22512 235,97 € 51-121-007196/2021 11.10.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22501 167,98 € 26-122-005009/2020 10.10.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22502 77,60 € 26-122-005009/2020 10.10.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22504 396,00 € 122/2020/000476 10.10.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22505 670,03 € Z20222878_Z 10.10.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22503 29,97 € 207-122-525/2013 10.10.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22506 690,45 € 6592713836 10.10.2022 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
22507 657,57 € 6592714302 10.10.2022 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
22508 738,80 € 6582844031 10.10.2022 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
22497 13 460,26 € Z20222878_Z 07.10.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22498 131,54 € 621490/12.9.2008 07.10.2022 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
22500 12 300,00 € Z20225049_Z 07.10.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22496 3 627,92 € SN-SSN-56100-02 07.10.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22499 6 360,00 € 151-122/2022 07.10.2022 Tecprom - Trifit spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 Faktúra
22494 695,99 € 132-122/2022 06.10.2022 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
22495 133,43 € Z20222878_Z 06.10.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra