Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3863
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
90137 364,94 € 040/122/2019 20.03.2019 MOVIR, s.r.o. Pionierska 8, Prešov 36505862 3
90138 87,56 € 92/2008 20.03.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 3
90139 893,25 € 92/2008 20.03.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 3
90136 117,00 € 044-122/2019 19.03.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 3
90135 32,90 € 15.03.2019 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 3
90132 320,62 € 86-122-167/2018 14.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 3
90133 33,12 € 207-122-525/2013 14.03.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 3
90134 39,22 € 98-122-208/2018 14.03.2019 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 3
90130 2,78 € 98900379 12.03.2019 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 3
90131 363,60 € 036-122/2019 12.03.2019 Reklamné Predmety, s. r. o. Sokolská 287/31 , Strečno 48138495 3
90127 114,00 € 84-122-164/2018 12.03.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
90128 157,27 € H35706071 12.03.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
90129 1 907,99 € 35707003 12.03.2019 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 3
90123 496,00 € 35-122-97/2017 11.03.2019 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 3
90124 4 308,93 € Z201769448_Z 11.03.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
90125 11 059,87 € Z201769448_Z 11.03.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 3
90126 663,10 € 035-122/2019 11.03.2019 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 3
90120 5 592,00 € 79-122-159/2018 08.03.2019 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 3
90122 500,00 € 08.03.2019 PRIM CAR,s.r.o. Bajkalská 2/a, Bratislava 36612944 3
90121 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 08.03.2019 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 3
90116 857,01 € SN-SSN-56100-02 07.03.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
90118 140,14 € 140262865.2 07.03.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 3
90117 -69,94 € 621490 07.03.2019 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 3
90119 11 424,00 € Z201836140_Z 07.03.2019 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 3
90112 9,95 € 4191011338 06.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
90113 180,26 € 4191011339 06.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
90114 59,72 € Z696 06.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
90110 67,18 € 130260102 06.03.2019 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 3
90111 1 872,00 € 24-122-46/2018 06.03.2019 ADVAL spol. s.r.o. Tomášikova 12571/50C, Bratislava III 45001154 3
90109 239,40 € 1100000564 06.03.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 3