Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5457
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0093/23 Rozvoj ESKN - CSKN - zobrazenie informácie o KEP/EP 2 234,54 € 1-500-0007-2022 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0094/23 Rozvoj ESKN - CSKN CERS - preraďovanie DÚ 2 786,26 € 1-500-0007-2022 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0095/23 Rozvoj ESKN - Migrácia diskových polí 1 820,15 € 1-500-0007-2022 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0082/23 sadzba časopisu GaKo za 02/2023 144,00 € 59/2020/OGMV 01.03.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0084/23 energie a služby za 01/2023 5 580,06 € 71/2016/EO 01.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0085/23 energie a služby za 01/23 - RZ Štrba 2 766,66 € 1-300-0012-2022 01.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0086/23 kancelárske a hygienické potreby 1 680,43 € 01.03.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0087/23 pečiatky 147,89 € 01.03.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0091/23 energie a služby za 3/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 01.03.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0083/23 servis - Konica Minolta C220 90,00 € 01.03.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Faktúra
DF/0088/23 podporné analytické služby k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI 11 400,00 € 01.03.2023 Pelenius, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 44911998 Faktúra
DF/0090/23 prenájom a čistenie rohoží za 02/2023 122,40 € 1-300-0010-2023 01.03.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0079/23 el.energia za 01/2023-AB L.Mikuláš 513,08 € 122/2019/LPO 20.02.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0080/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR 46,80 € 20.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0081/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - SKPOS 245,70 € 20.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0073/23 Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (Carto Tools) 52 944,00 € 101/2019/OIBKR 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0074/23 Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (ZBGIS Tools) 49 344,00 € 101/2019/OIBKR 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0075/23 Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (FTG) 2 496,00 € 101/2019/OIBKR 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0076/23 Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí 55 320,00 € 101/2019/OIBKR 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0077/23 Upgrade serverov ArcGIS for Inspire na testovacom prostredí 22 248,00 € 101/2019/OIBKR 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0078/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 01/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 16.02.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0071/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - SPI 225,00 € 15.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0072/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - FLEXPOD 270,60 € 15.02.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0070/23 seminár-Majetok obce a VÚC-platnosť právnych úkonov (Poldaufová) 182,52 € 14.02.2023 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0064/23 nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice 7,26 € 47/2021/EO 10.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0065/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - DNS nákup licencií 2 370,00 € 10.02.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0066/23 odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 2 844,00 € 10.02.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0067/23 oprava za nájom 1/2023 k faktúre č. 51013223, DF/0009/23 - kanc.pries. Trnava 6,24 € 32/2021/EO 10.02.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0068/23 energie a služby za 2/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 10.02.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0050/23 oprava elektrozámku na vstupe do datacentra v budove ÚGKK SR 88,20 € 09.02.2023 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »