Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6928
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23461 e-kupóny 468 ks. 3 274,36 € Z202215133_Z 138-122/2023 24.08.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23454 mesačná kontrola EPS 08/2023 50,18 € 0705/01.06.2005 24.08.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23455 oprava brán a rampy Chlum, revízia brány Krajná, ovládače, záložný zdroj 578,00 € 137-122/2023 24.08.2023 Tibor Mikóczi Maslovce 645, Čenkovce 41894685 Faktúra
23453 revízia elektr.spotrebičov, bleskozvodu, elektroinštalácie 4 580,00 € 119-122/2023 22.08.2023 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
23452 poradenské služby vo VO 1 104,00 € 045-122/2023,107-122/2023 18.08.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23451 betónové kocky 360,00 € 132-122/2023 17.08.2023 BAGIN 2 s.r.o. Olbrachtova 5, Bratislava III 48134287 Faktúra
23449 fotogrametrické skenovanie Kalinovo 1.etapa 3 840,00 € 074-122/2023 16.08.2023 PHOTO - GEO s.r.o. Kuklovská 2306/57, Bratislava 50988832 Faktúra
23450 lidarové skenovanie 5 520,00 € 075-122/2023 16.08.2023 GEOsys s.r.o. Rezedová 25/B, Bratislava 35849894 Faktúra
23447 permanentné stanice SKPOS 167 650,00 € Z20237146_Z 16.08.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23448 inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná 3 200,00 € 129-122/2023 16.08.2023 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
23443 odvoz komunálneho odpadu Štrba 07/2023 275,00 € 2-121-0017-2022 14.08.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23444 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 14.08.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23445 revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov 990,00 € 121-122/2023 14.08.2023 Eva Lefantová - PEPOSERVIS SNP 448/201, Tekovské Lužany 34691260 Faktúra
23438 el.energia 2. Q 2023 Dunajská Streda, Senica 78,07 € 24-121-003010/2022 10.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23436 závesný rack-Legrand, police 703,56 € 123-122/2023 10.08.2023 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 36212466 Faktúra
23437 pamäť do notebooku, legrand rack, mont.sada, kábl.zväzok 2 194,14 € 123-122/2023 10.08.2023 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 36212466 Faktúra
23439 el.energia preplatok 7/2023 Krajná -119,58 € 2-121-0027-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23440 el.energia preplatok 07/2023 Chlumeckého -14 499,50 € 2-121-0027-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23441 el.energia preplatok 07/2023 Štrba -129,64 € 2-121-0027-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23442 el.energia preplatok 7/2023 Prešov -729,33 € 2-121-0027-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23434 ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť 165,00 € 112-122-187/2017 09.08.2023 A.S. EXTRA Group, s.r.o. Jilemnického 1/B, Prešov 48023451 Faktúra
23432 terminál 07/2023 27,48 € 207-122-525/2013 08.08.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23433 PHM, auto umyváreň, 2 700,23 € SN-SSN-56100-2 08.08.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23430 teplo nedoplatok 07/2023 972,49 € 621490/12.9.2008 07.08.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23431 letecké snímkovanie 447 174,00 € 2-230-0022-2023 07.08.2023 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
23429 služby mobilnej siete od 1.7.2023 do 31.7.2023 5,60 € 38-122-005285/2021 04.08.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23435 Bentley Descartes TL 1 789,00 € 2-121-0028-2022 04.08.2023 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
23425 Paletové vidly,Jednozáves, Dvojzáves, Štvorzáves, Jednozáves so skartovačom 1 970,40 € 114-122/2023 04.08.2023 a-max zmt, s.r.o. Pasienková 2/H, Bratislava 52108210 Faktúra
23426 spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 54,48 € 35-122-007168/2020 04.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23428 hlasové služby Biznis Uni od 1.8 do 31.8.2023 323,04 € 2-121-0010-2022 04.08.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »